Diecézní setkání mládeže v Litoměřicích

      Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Diecézní setkání mládeže v Litoměřicích

Termín: 19.–21. 11. 2020! Místo: DDKT, Litoměřice Motto: „Vstaň, učiním tě svědkem toho, co jsi viděl!“ (Sk 26,16) Téma: Jak svědčit o víře v dnešním světě  

14. fotbalový turnaj mládeže litoměřické diecéze

      Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 14. fotbalový turnaj mládeže litoměřické diecéze

Termín: 9. 10. 2021, (8.30 registrace u kostela Všech svatých, 9.00 mše sv., pak turnaj cca do 15.00 hodin) Místo: Litoměřice Týmy: 5 + gólman, alespoň jedna dívka ve hře, libovolný počet náhradníků; věk hráčů do 27 let (s výjimkou kněze nebo jiné doprovázející osoby) Startovné: 100 Kč (pronájem hřiště,… Read more »

Kurz přípravy na biřmování 2021–2023

      Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Kurz přípravy na biřmování 2021–2023

Termín: 1. října 2021–červen 2023 Místo: IDCŽM Křižovatka Příchovice Dvouletý kurz přípravy na biřmování je určen pro mladé lidi ve věku od 13 let a probíhá formou víkendových setkání jednou za měsíc. První víkendové setkání se koná 1.–3. 10. 2021. Účastníci si hradí cestovné a přispívají dle svých možností na… Read more »

Příprava snoubenců na DCŽM Křižovatka Příchovice

      Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Příprava snoubenců na DCŽM Křižovatka Příchovice

V tomto školním roce pořádá IDCŽM Křižovatka Příchovice ve spolupráci s Rodinným centrem Praha přípravu na manželství pro snoubence. Příprava bude probíhat formou tří víkendových setkání pod vedením lektorů Marie a Pavla Macounových. Doprovázejícím knězem je P. Jiří Smolek. Termíny víkendů budou domluveny s případnými zájemci. Další informace a přihlašování… Read more »

Okružní list otce biskupa Jana Baxanta všem diecézánům k událostem podzimu 2021

      Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Okružní list otce biskupa Jana Baxanta všem diecézánům k událostem podzimu 2021

Drazí bratři a sestry, kněží a jáhnové, pastorační a katechetičtí pomocníci, milé děti, mládeži, mně tak milé rodiny, drazí starší a nemocní naši dobrodinci, podporovatelé a obětníci, milí přátelé, snad už není třeba, abych Vás informoval o událostech, které již delší dobu zaznívají ve zprávách křesťanských i civilních médií. Výročí… Read more »

Pozor na sektu Sinčchondžhi

      Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozor na sektu Sinčchondžhi

Sekta Sinčchondžhi (Shincheonji), která v minulých letech cílila především na mladé křesťany v pražských ulicích, se v posledních měsících přizpůsobila přesunu do online prostředí. Nadále sice využívá možnosti oslovování křesťanů na základě osobních kontaktů (oslovování rodiny a přátel studenta, případně mladých v jeho farnosti a jiném společenství), ale ve velké… Read more »