54. diecézní setkání mládeže

      Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 54. diecézní setkání mládeže

Milí mladí,
jménem našeho otce biskupa Jana Baxanta vás srdečně zveme na 54. diecézní setkání mládeže do Litoměřic, které se uskuteční 12. – 13. dubna u příležitosti světového dne mládeže 2019. Mottem, zvoleným papežem Františkem, je Mariina odpověď na andělova slova při zvěstování: „Jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova“ (Lk 1,38). Tématem setkání je volba životního povolání a přiblíží nám ho s. Marie-Anna Linhartová. Vzhledem k tématu setkání zvláště zveme také osoby zasvěceného života!

Aktuální informace k setkání
• Pro nocleh budete potřebovat vlastní spacák a karimatku.
• Doporučený účastnický příspěvek na osobu je 200 Kč (bez noclehu) nebo 250 Kč (s noclehem). Preferujeme úhradu předem na bankovní účet č. 2001162000/2010. Jako zprávu příjemci uvádějte své (svá) příjmení.
• Celkové náklady na akci budou větší než přijaté platby od účastníků. Budeme vděčni za jakýkoliv přijatý dar. Jako variabilní symbol prosím uveďte 201954.
• Vlastní miska, lžíce, kelímek – pokud chcete snížit ekologický dopad setkání. Bude k dispozici i plastové nádobí.

Přihláška na 54. DSM

PROGRAM
PÁTEK:
od 16:00 Registrace a ubytování v DDKT (Diec. dům kard. Trochty, Komenského 4)
18:00 MŠE SVATÁ (kaple DDKT)
19:00 Večeře
19:30 Představení účastníků
20:10 Společný odchod na křížovou cestu
20:30 Křížová cesta poslepu (kostel sv. Ludmily)
21:30 – 24:00 Volitelný program (DDKT):
– čajovna v DDKT – nabídka deskových her
– příležitost ke sv. zpovědi, duchovnímu rozhovoru; tichá adorace v kapli
– možnost požádat o přímluvnou modlitbu (sestry Voršilky)
22:00 Noční klid v domě!!! Prosíme o ticho zvláště na chodbách a na pokojích.
24:00 Večerka
SOBOTA:
(5:45 – 7:15 Snídaně pro přípravný tým)
7:30 – 8:30 Nabídka snídaně pro účastníky DSM
8:00 Nabídka ranní modlitby chval (DDKT, učebna C)
Prosíme o vyklizení pokojů na DDKT do 8:40!!!
8:45 Společný odchod do kina Máj
9:00 – 12:00 DOPOLEDNÍ PROGRAM (kino Máj)
– hudba, pozvánky, prezentace fotek z pouti do Říma
9:30 Přivítání účastníků
9:40 Slovo otce biskupa Mons. Jana Baxanta a zahajovací modlitba
10:00 Sestra Marie-Anna Linhartová OSU: Volba životního povolání
– rozhovory ve skupinách podle věku, společné sdílení závěrů ze skupin
11:40 Pozvánky na akce pro mládež; informace k dalšímu programu
12:00 Modlitba Anděl Páně
12:10 – 12:50 Oběd (DDKT)
13:00 – 14:30 ODPOLEDNÍ SKUPINKY (místo konání – viz anotace ke skupinám)
14:30 Otevření katedrály sv. Štěpána
– příležitost ke sv. zpovědi, duchovnímu rozhovoru, tiché adoraci (katedrála)
14:45 Nácvik pro ministranty (katedrála)
15:30 PONTIFIKÁLNÍ MŠE SV. V KATEDRÁLE
17:00 předpokládaný závěr setkání
– možnost pomoci s úklidem v DDKT

Informace pro ministranty
Budeme moc rádi, když se zapojíš do služby u oltáře. Přivez si pokud možno vlastní ministrantské oblečení. Nácvik ministrování bude před páteční mší sv. v kapli DDKT v 17:30 a před sobotní mší sv. v 14:45 v katedrále.

Informace pro sportovce
Pokud ses přihlásil na sobotní odpoledne do sportovní skupinky, nezapomeň si vzít vhodnou obuv, která nezanechává šmouhy.

Informace pro výtvarný workshop
Vezměte si krabičku na hotový výrobek.

Anotace ke skupinkám a informace budeme pravidelně aktualizovat.

Setkání mládeže je naším společným dílem. Díky za modlitby a vše, co pro zdar setkání děláte! Moc se na vás těšíme!
Za přípravný tým
P. Jozef Kadlic, Mgr. Petra Přenosilová a P. Jirka Smolek

Přihláška na 54. DSM

ANOTACE K ODPOLEDNÍM SKUPINÁM

1. Povolání k manželství (Roman a Vendula Zimovi)
Manželství pohledem manželského slibu
Drobnohledem se podíváme na manželský slib, co znamená v praktickém životě manželů. Nabídneme otevřenou diskuzi i nahlédnutí do našeho vztahu se vším, co přináší.
Kapacita skupiny: 30 osob

2. Povolání k zasvěcenému životu (Sestra Michaela Přibylová OSF a spol.)
Bůh je naší radostí
Chceme Vám svědčit o radosti, kterou žijeme v zasvěceném životě. Budete mít možnost setkat se s námi, ve společné diskuzi se ptát po důvodech naší radosti a prožít společný čas modlitby chval. To vše se uskuteční během neformálně laděného programu, jehož součástí bude i zamyšlení nad tématem: “Radost jako projev naplněného života“.
Kapacita skupiny: 30 osob

3. Povolání ke kněžství (P. Vít Audy a P. Kamil Škoda)
Kněz jako služebník radosti
Milí mladí, zveme Vás na odpolední skupinku o povolání ke kněžství. Jako u každého povolání k určitému životnímu stavu se také u kněžství jedná o pozvání k radosti ze života ve službě. Zazní osobní svědectví, jak se člověk může stát knězem, byť chtěl původně dělat něco úplně jiného. Ve druhé části bude prostor pro Vaše otázky a diskuzi.
Kapacita skupiny: 30 osob

4. Církev jako instituce, nebo jako matka (Mons. Jan Baxant)
Jak si může mladý člověk získat zralý vztah k autoritě církve?
Základní lidskou institucí je rodina. Je založena samotným Bohem, a proto je institucí nejkrásnější a nejpřirozenější. Není umělým lidským výmyslem, ale Božím darem. Přijetí církve jako rodiny zakládá náš zralý vztah k ní. Chápu-li církev jako rodinu, budu ji zcela samozřejmě respektovat, chránit a milovat.
Kapacita skupiny: 30 osob.

5. Palčivé otázky dneška (P. Štěpán Smolen a P. Pavel Morávek)
Vy se ptáte, kněz odpovídá
Je něco, s čím si v církevní nauce nevíš rady? Něco, na co se spolužáci ptají a sám marně hledáš argumenty? Zajímá tě, jak je to vlastně z katolického hlediska s genderem, homosexuálním soužitím, umělým oplodněním, antikoncepcí, eutanázií, evolucí, restitucemi, pedofilními skandály, křížovými výpravami, inkvizicí a s čímkoliv jiným, o čem se mluví? Chtěl bys vědět, jak se jako křesťan stavět k otázce migrace, multikulturalismu nebo Islámu? Pak je tato skupinka právě pro tebe. Dotazy na přednášející lze napsat při přihlašování, případně položit i přímo na místě.
Kapacita skupiny: 30 osob

6. Povídání o SDM v Panamě (Maria-Luisa a Christiana Dragančevovi, Vojtěch Gleisner)
Beseda s účastníky SDM v Panamě s foto-/videoprezentací
Kapacita skupiny: 30 osob

7. Cagliero (Helena Janíková)
Misijní dobrovolnictví ve světě
„Ať se mi stane podle Tvého slova“ – toto odevzdání s sebou vždy přináší velké dobrodružství. Každý rok skupina mladých lidí otevře své srdce, nechá se inspirovat Marií a Donem Boskem a vyrazí na roční dobrovolnou službu do různých koutů světa. V Angole, Indii, Bulharsku, Ekvádoru (a v dalších zemích) slouží v salesiánských střediscích, jsou s dětmi, učí, hrají si s nimi a – to nejdůležitější – mají je rádi. Pokud se chcete dovědět více podrobností, přijďte na povídání a následnou diskuzi. Informace k tomuto tématu najdete také na: www.adopcenablizko.cz.
Kapacita skupiny: 30 osob

8. Návštěva Hospice sv. Štěpána (Monika Marková)
Stručné představení principů hospicové služby, poté možnost adorace v hospicové kapli anebo návštěvy pacientů na pokojích s krátkým hudebním vystoupením.
Služba v hospici je krásná v tom, že se setkáváme s lidmi v klíčovém okamžiku jejich života. Mnozí si ale s sebou nesou hodně bolesti, zranění a neodpuštění. My se jim snažíme pomoci, a přitom narážíme na omezenost lidských možností. A tehdy zakoušíme sílu modlitby. Pokud do toho chcete jít s námi, budeme moc rádi!
Kapacita skupiny: 30 osob (na pokoje max. 10 osob)

9. Sportovní skupinka – Florbal (Ludvík Rubáš)
Sportovní skupinka bude hrát florbal. Za hezkého počasí budeme venku, jinak v tělocvičně.
S sebou: florbalovou hokejku (kdo má), obuv do tělocvičny (sálovky, čisté botasky apod.), sportovní oblečení. V případě, že budeme venku, bude se hrát na koberci z umělé trávy. Zde může být stejná obuv, jen přizpůsobit oblečení.
Kapacita skupiny: 20 osob.

10. Výtvarný workshop (Věra Gajdůšková)
Ve výtvarné skupince chceme nabídnout možnost vyrábění z „kouzelné“ – jinými slovy samotvrdnoucí hmoty. Můžete si vyrobit misku, svícen, závěsný obrázek, přívěšek a to s rostlinnými či krajkovými motivy. Přitom si můžete vymyslet vlastní formu, tvar, vzor dle vaší představy. Fantazii (či tvořivosti) se meze nekladou!
P.S.: Doporučujeme přivést si krabičku na převoz výrobku.
Kapacita skupiny: 15 osob

11. Výlet s růžencem (skauti FSE)
Skauti Evropy vás zvou ke společné modlitbě růžence na úmysly, které nosíte ve svých srdcích. Vydáme se přes město k Labi cestou dlouhou asi 4 km. S sebou můžete vzít pláštěnku pro případ deště a do ruky růženec. Jinak stačí mít ochotu se ztišit a naslouchat Pánovu hlasu v přírodě.
Kapacita skupiny: neomezená.