Přihlašování na 53. diecézní setkání mládeže spuštěno

      Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Přihlašování na 53. diecézní setkání mládeže spuštěno

Milí mladí,
jménem našeho otce biskupa Jana Baxanta vás srdečně zveme na 53. diecézní setkání mládeže do Litoměřic, které se uskuteční 23. – 24. března u příležitosti světového dne mládeže 2018. Mottem, zvoleným papežem Františkem, jsou slova anděla při zvěstování: „Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha“ (Lk 1,30).

Páteční večer začne mší svatou. Následovat bude večerní bojovka a den bude možno zakončit modlitbou chval nebo posezením v naší čajovně.

V sobotu s námi bude hlavní host, Ing. Mgr. Marie Nováková, hovořit o tom, jak vytvářet krásné a zralé vztahy, abychom nakonec došli k opravdové lásce. Pozvání přijala také sestra Marie-Anna Linhartová, provinciální představená sester Voršilek, která promluví o rozlišování povolání. S těmito a dalšími hosty se pak budete moci setkat i v odpoledních skupinách, kde bude také možnost procházky, sportu nebo výtvarné činnosti.

Celé setkání završí pontifikální mše svatá s otcem biskupem v katedrále svatého Štěpána.
Těšíme se na čas prožitý společně s Bohem i s vámi.

P. Jožka, Péťa a P. Jirka

Přihlašování na 53. diecézní setkání spuštěno… přihláška zde!

Rozhovor s naším hostem zde…

PROGRAM SETKÁNÍ:

PÁTEK
Program v Diecézním domě kardinála Trochty (DDKT)
16:00 Otevření recepce a možnost ubytování
18:00 Mše svatá – zahájení setkání
Večeře
19:45 Představení účastníků
20:15 Týmová noční hra v ulicích města
Volitelný program:
– modlitba chval s adorací
– možnost svátosti smíření
– volný večer v čajovně
23:45 Svátostné požehnání
24:00 Večerka

SOBOTA
Program v kině Máj:
9:00 Začátek programu v kině – hudba, reklamy na akce
Přivítání
Slovo na den a modlitba – P. Štěpán Smolen
Poselství papeže Františka – otec biskup Jan Baxant
Cesta k opravdové lásce. Jak vytvářet krásné a zralé vztahy – Ing. Mgr. Marie Nováková
S. Marie Anna – O povolání
Pozvánky, informace
12:00 Modlitba Anděl Páně
12:05 Společné foto

12:20 Oběd (Diecézní dům kardinála Trochty)

13:00 – 14:45 Program ve skupinách
1. Ing. Mgr. Marie Nováková – Cesta k opravdové lásce. Náš svět vztahů
2. Sestra Marie Anna – O povolání k zasvěcenému životu
3. P. Štěpán Smolen – Aktuální témata z bioetiky
4. P Jozef Kadlic – Ctnosti a jejich význam pro život
5. P Jiří Voleský – Biblická skupina: „Lectio divina“
6. Mgr. Monika Marková – O službě v hospici (možnost návštěvy pacientů a modlitby)
7. Věrka Gajdůšková a Helena Janíková – Dramatická skupina
8. Procházka do přírody
9. Sport: fotbal, florbal
10. Výtvarná skupinka

Program v katedrále sv. Štěpána:
14:45 možnost svátosti smíření
15:30 Mše svatá s otcem biskupem Janem Baxantem
16:45 Předpokládaný závěr setkání

Během celého setkání příležitost ke svátosti smíření nebo duchovnímu rozhovoru s knězem.
Program ke stažení: 53.DSM_program