Diecézní pouť mládeže

Pěší pouť mládeže litoměřické diecéze po různých koutech Čech a Moravy

poslední úmysl poutě: za nová duchovní povolání a rodiny

více info a přihlášky: www.pout.wz.cz