Animátorský kurz ALEF

      Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Animátorský kurz ALEF

Od srpna 2020 otvírá DCM Biskupství litoměřického další běh dvouletého animátorského kurzu pro mladé lidi od 15 do 25 let, kteří chtějí rozvíjet svou víru, zažít společenství věřících přátel a připravit se na službu dětem a dalším mladým lidem ve farnosti a diecézi. Kurz má studijně formační i praktický rozměr a probíhá převážně na centru života mládeže v Příchovicích.

Animátorský kurz ALEF začíná adaptačním týdnem 11. – 16. 8. a pokračuje tematicky zaměřenými víkendovými setkáními, která se konají každý měsíc. Nechybějí praxe ve farnostech a při pořádání diecézních akcí pro mládež.
Cena kurzu: Účastníci si hradí cestovné a přispívají dle svých možností na režijní náklady při jednotlivých setkáních.

Informační leták k Animátorskému kurzu ALEF 1.část
Informační leták k Animátorskému kurzu ALEF 2.část

Elektronická přihláška na Animátorský kurz ALEF nabývá platnosti až po odevzdání písemného souhlasu rodičů a doporučení kněze.

Elektronická přihláška na Animátorský kurz ALEF

Formulář souhlasu rodičů a doporučení kněze