Jsem služebnice Páně, a jsem ráda!

      Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Jsem služebnice Páně, a jsem ráda!

Reportáž z 54. diecézního setkání mládeže (12. – 13. 4. v Litoměřicích)

Autor: Eliška Stránská, Louny

V pátek 12. dubna 2019 začalo v Litoměřicích 54. diecézní setkání mládeže, na které nás už po jedenácté pozval náš otec biskup Jan Baxant. On sám nikdy nic takového nezažil a tak byl jen rád, když se společně s námi všemi mohl zase pro jednou cítit mladý, jak to poté hned několikrát během celého setkání zmínil.

V každém případě iniciační událostí celého setkání byla mše svatá v kapli v Diecézním domě kardinála Trochty, kam se už v pátek na večer sjela první polovina účastníků. Mladých lidí se na mši sešlo tolik, že někteří museli stát. V evangeliu jsme slyšeli o tom, jak farizeové chtějí Ježíše kamenovat, protože se prohlašuje za Božího syna a kázání navázalo promluvou, ve které kaplan pro mládež českolipského vikariátu P. Pavel Morávek zmínil, jak úžasné je to, že Ježíš, byť byl stejným člověkem jako my, mohl udílet největší Boží milost v odpuštění hříchů. Po duchovním pokrmu v podobě mše následoval pokrm pro tělo – vydatná večeře. Během ní už probíhalo první vzájemné sbližování účastníků.

Po večeři nastal oficiální seznamovací program. Přítomní byli rozděleni do skupin podle různých charakteristik, které je spojovaly, a hráli nejrůznější hry, počínaje Gordickým uzlem a konče Pantomimickou tichou poštou. Při tom se všichni nejen lépe poznali ale i se náramně bavili. Poté jsme se přesunuli do kostela sv. Ludmily, kde nás čekal snad nejsilnější zážitek celého večera a pro mne třeba i celého setkání. Ústecká mládež si pro nás připravila křížovou cestu. Byla netradiční tím, že ji přítomní absolvovali se zavázanýma očima. Každé zastavení provázela krátká zvuková, někdy i interaktivní scénka, což celý zážitek jen umocnilo. Po tomto vrcholném bodu pátečního programu následovaly už jen klidnější aktivity v podobě přímluvné modlitby, adorace před Nejsvětější Svátostí nebo čajovny. Možnost jít dříve spát asi málokdo využil, jelikož se většina z nás těšila z příležitosti setkat se a popovídat si se známými přáteli i novými lidmi. Čas do večerky v půlnoci se nám zdál krátký…

Druhý den začal budíčkem a snídaní, po které následoval úklid pokojů a rychlé balení věcí. Někteří stihli zajít na ranní modlitbu chval, která byla také v nabídce. Před devátou hodinou jsme se společně vydali do Kina Máj na dopolední program. Vše zahájilo velice originální přivítání všech vikariátů připravené našimi moderátory. Slovo na den pronesl otec biskup. Hovořil mimo jiné o tom, že máme být rádi služebníci a služebnice Páně, tak jako Maria. Zároveň jsme měli tu čest přivítat mezi námi sestry sestru Marii-Annu Linhartovou a její spolusestry voršilky. Vyprávěly nám o povolání k zasvěcenému životu, o své službě a také o zkušenosti z misií v Mexiku. Součástí jejich programu byly i diskuzní skupinky rozdělené podle ročníků narození, ve kterých se hledaly odpovědi na tři otázky týkající se volby různých životních povolání a rozdílů mezi nimi. Nakonec každá skupinka vyslala jednoho mluvčího, aby na pódiu představil ostatním závěry, ke kterým se v diskuzi došlo. Pak proběhl reklamní blok, kde jsme dostali spoustu typů na různé akce. Modlitbou Anděl Páně jsme uzavřeli dopolední program.

Po obědě následovaly odpolední tematické skupinky a workshopy. Z jedenácti možností bylo hodně těžké si vybrat. Některé navázaly na hlavní téma setkání a hovořilo se v nich o různých životních cestách. Nejvíce mě ovšem zaujala skupinka Cagliero pojednávající o dobrovolnické službě v zahraničí, pro kterou si člověk musí projít ročním kurzem. Potom, ve chvíli volna, jsme mohli využít příležitosti ke svátosti smíření v katedrále. Zde probíhal také ministrantský nácvik. V půl čtvrté započal zlatý hřeb celého setkání – pontifikální mše svatá celebrovaná otcem biskupem. Setkání bylo zakončeno poděkováním otci biskupovi, hostům i organizátorům, a pak už všichni dostali požehnání na cestu, se kterým se, naplněni novými zážitky, rozjeli zpět do svých domovů.

Fotky ze setkání naleznete ve fotogalerii na stránkách biskupství litoměřického:

https://www.dltm.cz/diecezni-setkani-mladeze-zacalo

https://www.dltm.cz/54-dsm-pokracovalo-v-litomericich-druhym-dnem