Kříž a ikona Světových dnů mládeže v naší diecézi

      Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Kříž a ikona Světových dnů mládeže v naší diecézi

3. – 4. prosince 2014 ***

Tento prostý dřevěný kříž věnoval v roce 1984 mladým lidem celého světa papež Jan Pavel II. se slovy: „Ježíšův kříž! Neste ho do světa jako symbol lásky Ježíše Krista, která miluje celé lidstvo. Zvěstujte všem, že pouze v Kristu ukřižovaném a zmrtvýchvstalém je vykoupení a spása.“

Kříž své putování po světě začal v Mnichově, odkud byl tajně dovezen do Prahy ke kardinálu Františku Tomáškovi, aby symbolicky spojil mládež východu a západu. Kříž doprovází všechny Světové dny mládeže. Je krásnou tradicí, že rok před světovým setkáním mládeže putuje po farnostech hostitelské země a mladí lidé se okolo něj shromažďují k modlitbě.

Během Světového dne mládeže na Květnou neděli 2003, který se konal v roce růžence, papež Jan Pavel II. přidal ke kříži ještě mariánskou ikonu Salus Populi Romani. Od té doby putuje kříž a ikona společně.
Naší diecézí putoval kříž SDM v roce 2002 (tehdy ještě bez ikony).

PROGRAM
středa 3. 12. 2014 – LIBEREC
18.00 studentská mše svatá v kostele sv. Kříže

19.00 modlitba chval

čtvrtek 4. 12. 2014 – LITOMĚŘICE, ÚSTÍ NAD LABEM
10.00 formační setkání kněží a jáhnů – mše svatá v kapli Diecézního domu kardinála Trochty v Litoměřicích

16.30 bohoslužba v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem

17.00 křížová cesta okolo kostela

18.00 studentská mše svatá

18.50 mariánská bohoslužba u ikony SDM

19.15. předpokládaný konec programu

https://krakov2016.signaly.cz/rubrika/putovani-krize

putování_kříže_Lt_2014