Spolek MATĚJ

Spolek MATĚJ se snaží v oblasti severních Čech a okolí nejen svými rozličnými akcemi probudit v lidech mladé generace opravdové životní hodnoty, ale dát jim i možnost prožít uprostřed svých vrstevníků radost, poznat krásu přátelství, lásky,…

Úzce spolupracuje s Diecézním centrem pro mládež v Litoměřicích. Spolek se snaží pomoci rozpoznat prospěšné od škodlivého. Chce chránit děti před nástrahami, které přináší aktuální situace. S mladým člověkem se zamýšlí, pro co má právě on předpoklady.

Spolek s mladými hledá cesty, aby se v dnešní době nejen přijímalo, ale také dávalo. Ve spolku MATĚJ pracují křesťané, kteří pořádají akce pro všechny děti a mládež bez rozdílu.

Zástupce v radě: Mgr. Petra Přenosilová

Adresa: Komenského 748/4, 412 01  Litoměřice

Telefon: +420 731 402 534

Email: sdruzenimatej@gmail.com

   Bankovní spojení: FIO banka 2001162000/2010

 Web: Spolek MATĚJ