Poď na póť 2019! 19. diecézní pěší pouť mládeže

      Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Poď na póť 2019! 19. diecézní pěší pouť mládeže

Chceš něco udělat pro duchovní obnovu litoměřické diecéze?
Přidej se k nám a poď na póť 2019 za rodiny a nová duchovní povolání.
Termín: 26. – 31. 8. 2019
Trasa: Český Dub – Jítrava – Krompach – Vlčí Hora – Lipová – Anenský vrch (Lobendava)
Program:
– pěší putování nádherným krajem naší diecéze,
– duchovní program: každý den mše sv., katecheze (letos na témata papežské posynodální exhortace k mládeži: Kristus žije! On je naše naděje…), modlitba a silentium
– společné stravování i zábava.
Cestou se také blíže seznámíme s nesmírně zajímavou postavou litoměřického biskupa Antonína Aloise Webera (1877 – 1948), v jehož rodišti budeme přespávat.
Závěrečnou mši sv. na Anenském Vrchu 31. 8. v 10:00 bude celebrovat otec biskup Mons. Jan Baxant.
Připojit se můžete na jakoukoli část akce.
Zodpovědný vedoucí a kontaktní osoba: P. Jiří Smolek
Všechny informace a přihlašování: www.pout.wz.cz
Šíření této zprávy a osobní zvaní na pouť přísně doporučeno!
Pouť pořádá Biskupství litoměřické – Diecézní centrum pro mládež a spolek MATĚJ z. s. Akce je finančně podpořena z dotace MŠMT.