Pouť mládeže Jablonné

      Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pouť mládeže Jablonné

Zveme tě na Pouť mládeže v sobotu 9. června 2018 do Jablonného v Podještědí.

Začíná v 10.00 hodin mší svatou – hl. celebrant P. Štěpán Smolen.

PROGRAM: 9.30 příležitost ke sv. zpovědi
10.00 mše sv. – hlavní celebrant P. Štěpán Smolen
11.00 přesun do refektáře, občerstvení
11.30 přednáška: „Hledání stálosti v nestálé době“ – P. Štěpán Smolen
13.00 oběd – společné opékání na zahradě dominikánského kláštera
příležitost ke sv. zpovědi v kostele
možnost prohlídky krypty a osobní modlitby u ostatků sv. Zdislavy
14.30 svátostné požehnání v kostele
předpokládaný závěr v 15.00 hodin
Následně možnost společné procházky ke studánce sv. Zdislavy (cca na 1.30 h).