Přihlašování na 53. diecézní setkání mládeže spuštěno

      Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Přihlašování na 53. diecézní setkání mládeže spuštěno

Milí mladí,
jménem našeho otce biskupa Jana Baxanta vás srdečně zveme na 53. diecézní setkání mládeže do Litoměřic, které se uskuteční 23. – 24. března u příležitosti světového dne mládeže 2018. Mottem, zvoleným papežem Františkem, jsou slova anděla při zvěstování: „Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha“ (Lk 1,30).

Aktuální informace k setkání

  • pro nocleh budete potřebovat vlastní spacák a karimatku
  • příspěvek na nocleh činí 50, Kč
  • prosíme také o dobrovolný příspěvek na setkání (režijní náklady činí 200, Kč na osobu; budeme rádi, když alespoň částečně přispějete)

Informace pro ministranty

Budeme moc rádi, když se zapojíš do služby u oltáře. Přivez si pokud možno vlastní ministrantské oblečení. Nácvik ministrování bude před páteční mší sv. v kapli DDKT v 17:30 a před sobotní mší sv. v 14:45 v katedrále.

Informace pro sportovce

Pokud ses přihlásil na sobotní odpoledne do sportovní skupinky, nezapomeň si vzít vhodnou obuv.
Florbal: hraje se v hale. Je nutné přezutí, které nezanechává šmouhy! Pokud můžete, vezměte si vlastní florbalku.
Fotbal: hraje se na venkovním hřišti, kde je tartan  nesmí být boty s velkými „špunty“.

Setkání mládeže je naším společným dílem

Díky za modlitby a vše, co pro zdar setkání děláte!

Moc se na vás těšíme!

Za přípravný tým
P. Jozef Kadlic, Mgr. Petra Přenosilová a P. Jirka Smolek

Přihlašování na 53. diecézní setkání spuštěno… přihláška zde!

Rozhovor s naším hostem zde…

PROGRAM SETKÁNÍ:

PÁTEK
Program v Diecézním domě kardinála Trochty (DDKT)  Komenského 4
16:00   Otevření recepce a možnost ubytování
18:00   Mše svatá – zahájení setkání
Večeře
19:45   Představení účastníků
20:15   Týmová noční hra v ulicích města
22:30   Volitelný program:
– modlitba chval s adorací
– možnost svátosti smíření
– volný večer v čajovně
23:15 Svátostné požehnání
24:00 Večerka

SOBOTA 
Program v kině Máj:
9:00     Začátek programu v kině – hudba, informace, reklamy

Přivítání
Slovo na den a modlitba – P. Štěpán Smolen
Slovo otce biskupa; Poselství papeže Františka – Mons. Jan Baxant
Cesta k opravdové lásce. Jak vytvářet krásné a zralé vztahy – Ing. Mgr. Marie Nováková

Společné foto

Sr. Marie-Anna Linhartová – O povolání
Pozvánky, informace

12:00   Modlitba Anděl Páně

12:20   Oběd (Diecézní dům kardinála Trochty) – guláš nebo těstovinový salát

13:00 – 14:45 Program ve skupinách
1. Ing. Mgr. Marie Nováková – Cesta k opravdové lásce. Náš svět vztahů
2. Sestra Marie-Anna – O povolání k zasvěcenému životu
3. P. Štěpán Smolen – Proč prý muž už není muž a žena není žena
4. P. Jozef Kadlic – Ctnosti a jejich význam pro život
5. P. Jiří Voleský – Biblická skupina: „Lectio divina“
6. Mgr. Monika Marková – O službě v hospici (možnost návštěvy pacientů a modlitby)
7. Věrka Gajdůšková a Helena Janíková – Tvořivá dramatika
8. Zdeňka Kirbsová  Procházka do přírody: pěší putování s modlitbou
9. Sport: fotbal, florbal (nutné vhodné obutí!, viz anotace)
10. Výtvarná skupinka

  1. Adorace v kapli Hospice sv. Štěpána

Program v katedrále sv. Štěpána:
14:45   Možnost svátosti smíření
15:30   Mše svatá s otcem biskupem Janem Baxantem
16:45   Předpokládaný závěr setkání

Během celého setkání příležitost ke svátosti smíření nebo duchovnímu rozhovoru s knězem.

Program ke stažení: 53.DSM_program