Společenství Ústí nad Labem

Vysokoškoláci

Setkáváme se každou středu v 19 hodin na faře (Bílinská 110/3) ve 3. patře (zvonek „Sinaj“) k rozhovorům nad slovy bible a nad tématy víry i ke společné modlitbě. Kontaktní osoba: Jiří Smolek, jiri tecka smolek zavinac gmail tecka com.

web: usti.farnost.cz/drupal7/vysokoskolaci

Společenství mládeže – pátek 19.00 – 21.00

Každý pátek, přátelství v duchu evangelia, Boží slovo, rozhovor na aktuální téma, aktivity, kytara a oblíbené písně, něco pro druhé, modlitba. Sál Sinaj 3. patro.

web: usti.farnost.cz/drupal7/spolco