Společenství Ústí nad Labem

Společenství středoškoláků
Každý pátek, přátelství v duchu evangelia, Boží slovo, rozhovor na aktuální téma, aktivity, kytara a oblíbené písně, něco pro druhé, modlitba. Sál Sinaj.

Společenství starší mládeže
Každý čtvrtek po mši svaté v 19 hodin se scházíme v sále Sinaj. Smyslem setkávání je vzájemná podpora skrze modlitbu, sdílení, rozhovory na témata víry. Kontaktní osoba: Václav Novák.

Vysokoškoláci
Setkáváme se každou středu v 18.00 hodin na faře ve 3. patře (zvonek „Sinaj“) k rozhovorům nad slovy bible a nad tématy víry i ke společné modlitbě. Kontaktní osoba: Václav Novák, venda.novak@centrum.cz.

web: farnost-usti.cz