Společenství mládeže Liberec

Setkání vysokoškoláků

Každou středu, přes akademický rok, bude po večerní mši sv. na arciděkanství setkání pro vysokoškolské studenty.

Společná mše sv. začíná vždy v 18 hod a slouží ji P. Dr. Michal Podzimek, proděkan PdF TUL.

web: arcidekanstvi-lbc.cz