Týden modliteb za mládež 25. 3. – 1. 4. 2012

      Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Týden modliteb za mládež 25. 3. – 1. 4. 2012

Letošní „Týden modliteb za mládež“ prožíváme ve znamení oslavy XXVII. světového dne mládeže, který se slaví v jednotlivých diecézích (tzv. diecézní setkání mládeže) a v rámci ČR také během 5. celostátního setkání mládeže ve Žďáru nad Sázavou (14. – 19. srpna 2012).

Motto XXVII. SDM dané papežem Benediktem XVI. zní: „Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se!”(Flp 4,4).
5. CSM ve Žďáru nad Sázavou toto téma rozšíří a jeho mottem bude: „Ovocem Ducha je láska, radost a pokoj…” (Gal 5,22). Tak bude spojeno papežské motto a téma roku církve v ČR, kterým je svátost biřmování.

Navržené modlitby jsou sestaveny pro použití v týdnu modliteb za mládež, ale je možné je využít i během bohoslužeb v jiných dnech či během osobní modlitby či modlitby v menších skupinách.

Cíle tohoto týdne jsou tři:
– doprovázet aktivity mládeže a aktivity pro mládež společnou modlitbou, protože „bez Božího požehnání, marné lidské namáhání“; letos především prosit za požehnání Celostátního setkání mládeže,
– pomoci mladým lidem uvědomit si, že jsou živou součástí společenství církve
– vnímat krásu i náročnost životního období, ve kterém se uskutečňují volby ovlivňující celý následný život, společnost i církev.

brožura ke stažení zde: TMM_final