Živý růženec

V říjnu roku 2002 byl vyhlášen Rok růžence (při této příležitosti také byla církev obohacena o Růženec světla). Mládež naší diecéze zareagovala na papežovu výzvu modlitbou Diecézního živého růžence. Mladí lidé, duchovní, manželé, řeholnice a další zájemci se celý měsíc modlí jeden desátek růžencového tajemství, podle rozpisu. Modlí se za církev v naší diecézi, za kněze, za dobré rodiny a za úmysly každého, kdo je do modlitby zapojen. V říjnu roku 2012 jsme oslavili deset let nepřetržité společné modlitby. Přidat se může kdokoli. Stačí zaslat e-mail: dcm@dltm.cz.

Rozpis tajemství Živého růžence – červen 2020: růženec_6_2020

Píšete, že vám chybí prostor pro rychlejší sdílení modlitebních úmyslů. Na stránkách signaly.cz proto najdete naše nové společenství:

Živý růženec litoměřické diecéze – signaly.cz/dcml-cz